แนะฉีดวัคซีนสัตว์ สกัดโรคพิษสุนัขบ้า

น.ส.สุนทรีย์ สุนทรมนูกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวว่า สืบเนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งมักเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เขต ขอความร่วมมือประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง และควรระวังบุตร-หลานไม่ให้คลุกคลีกับสัตว์ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติ การฉีดวัคซีนที่ชัดเจน สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ถ้าไม่ต้องการเพาะพันธุ์ควรพาสัตว์เลี้ยงไปคุมกำเนิด

หากถูกสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายครั้ง เช็ดให้แห้ง ใส่สารละลายไอโอดีนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือยารักษา แผลสดอื่นๆ แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยต้องไปรับวัคซีนครบตามนัดหมายพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด และติดต่อฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรุงเทพมหานคร โทร.02-2453311, 02-2487417 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รับทราบข้อมูล ให้คำแนะนำและดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวต่อไป