เมียนมาร์สกัดหวัดนก

เมียนมาร์สกัดหวัดนก

ย่างกุ้ง - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายงานว่า เมียนมาร์ฆ่ากำจัดไก่และนกกระทาไปหลายพันตัวเพื่อควบคุมไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น1 ที่ระบาดในเมืองโมนยวาทางตะวันตก ของเมืองมัณฑะเลย์ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า การระบาดครั้งแรกของไวรัสเอช5เอ็น1 ซึ่งพบในพื้นที่เดียวกันอยู่ห่างไปราว 840 กิโลเมตร ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครย่างกุ้งตั้งแต่ปี 2549 และครั้งล่าสุดทางรัฐยะไข่เมื่อเดือนมกราคม 2554 โรคไวรัสไข้หวัดนกสามารถควบคุมได้และไม่ได้ระบาดสู่คน เจ้าหน้าที่เมียนมาร์กล่าวว่า ไก่กว่า 1,400 ตัว และนกกระทา 10,000 ตัว ตายจากโรคระบาดที่เมืองโมนยวาเมื่อต้นเดือน ทำให้ต้องฆ่ากำจัดไก่ราว 1,500 ตัว และนกกระทาอีกกว่า 20,000 ตัวนับจากนั้น

http://www.naewna.com/inter/146677