ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในท้องที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ ๑ บ้านฝั่งแดง หมู่ ๖ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเจตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอเมืองลำทับ จังหวัดกระบี่
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 7 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศ วันที่ 28 มีนาคม 2560)
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนแฮด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (ประกาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (ประกาศ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ประกาศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ประกาศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (ประกาศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนุบรี เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนุบรี (ประกาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)