ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอเมืองลำทับ จังหวัดกระบี่

อ่านรายละเอียด