ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในท้องที่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในท้องที่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์