ประกาศสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ซอยสุขุมวิท 61 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ประกาศ วันที่ 20 มกราคม 2560)

อ่านรายละเอียด