ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนุบรี เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนุบรี (ประกาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม