เฝ้าระวังกรณีตรวจพบโรคติดต่อจากเชื้อ Mycoplasma bovis ในฝูงโคประเทศนิวซีแลนด์

หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

องค์ความรู้ Mycoplasma bovis

อกสารแนบ-เรื่องเดิม