โครงการอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์

 

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดโครงการอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการ ด้านสุขภาพสัตว์

  * รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

  * รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมภูริมาส จังหวัดระยอง

 รายละเอียดตามเอกสารโครงการที่แนบ

 สามารถดาวน์โหลด

 1. แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

 2. คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์

 การลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้ารับการอบรม “นายสัตวแพทย์ด้านสุขภาพสัตว์ระดับปฏิบัติการ”

 และข้อมูลประกอบการรับหน่วยกิตทางสัตวแพทย์ (CE*)

   

news animation   ใบแจ้รายการค่าใช้จ่ายโครงการอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการ

news animation  รายชื่อนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการ ด้านสุขภาพสัตว์  รุ่น 1

news animation   รายชื่อนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการ ด้านสุขภาพสัตว์  รุ่น 2 แผนที่โรงแรมภูริมาสบีช

news animation   หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมและรายละเอียดโครงการ

news animation   แผนที่โรงแรม 

abstract