ประกาศฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงรณรงค์ ปี 2558

ประกาศเขตท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 52 จังหวัด อยู่ใน part 1-4

part 1

part 2

part 3

part 4