โครงการรณรงค์เร่งรัดการสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเปิดโครงการรณรงค์เร่งรัดการสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อกำจัดโรคแท้งติดต่อในแพะให้หมดไปจากประเทศไทย โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ก่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยกาลนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ พร้อมทั้งข้าราชการบรรจุใหม่ ให้การต้อนรับ ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ   ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์