สถาบันฯช้าง ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

สถาบันฯช้าง ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ยืมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) เพื่อยกพยุงและเคลื่อนย้ายช้างป่วยในสถาบันฯ ช้าง

ในระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณภาพข่าวจาก

https://www.facebook.com/nierah.dld?fref=ts