โครงการอบรมการใช้งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ประจำปี 2558 เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมการใช้งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ประจำปี 2558
วันที่ 14 สิงหาคม 2558  ณ อาคารบูรณวิทยาการ อาคาร 27 สำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณภาพข่าวจาก https://www.facebook.com/kawisara.waratachote