พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี  เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ภาพถ่ายโดย สคบ.