งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558  ณ ตลาดปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โดยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพสุนัข และการประกวดสุนัขสุขภาพดี และสุนัขแฟนซี   

 

*ภาพโดยกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว