การประชุมคณะกรรมการบริหารไก่เนื้อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารไก่เนื้อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์