ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี