ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

ติดตามการทำงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม และเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมในพื้นที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 3
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 2
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการบริหารไก่เนื้อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
การประชุมแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559
สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอเข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์
“วันป้องกันโรคเรบีส์” (พิษสุนัขบ้า)โลก 2558