โอนจัดสรรงบปี 2560 เพิ่มเติม ค่าเบี้ยเลี้ยงเเละพาหนะ ให้ ปศจ.กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สัตวเเพทย์ำระราชทาน)

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ