โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม วัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้ออาหารเม็ด โครงการบ้านหมาน่าอยู่ ให้กับด่านกักกันสัตว์สระเเก้ว

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ