โอน งปม.ให้ ปศข.1-9 สำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจับสุนัขเเละเเมว เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการเเพทย์

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียดการโอน GFMIS