โอนค่าชดใช้ให้ ปศข.3 ก.เฝ้าระวังฯ (อยู่ระหว่างกองคลังดำเนินการ)

เรื่องอนุมัติ