โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 171 โอนงบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เรื่องอนุมัติ 1
เรื่องอนุมัติ 2

รายละเอียด GFMIF