โอนค่าใช้จ่ายในการสัมนาและอบรม

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIF  (อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการ)