โอนครั้งที่ 1 งวดที่ 250 โอนค่าวัสดุเชื้อเพลิง ปศจ.ร้อยเอ็ด

เรื่องอนุมัติ

รายละเอียด GFMIF