*** โอนครั้งที่ 1 งวดที่ (กำลังดำเนินการ) จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เพิ่มเติม ให้สำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการทำหมันถาวรให้สุนัขและแมวฯ

- เรื่องอนุมัติ