*** โอนครั้งที่ 1 งวดที่ (กำลังดำเนินการ) จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เพิ่มเติม ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต,จังหวัด,สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และด่านกักกันสัตว์

- เรื่องอนุมัติ