รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 ครั้งที่ 285 ค่าชดใช้ทำลายสัตว์ฯ

รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 ครั้งที่ 285 ค่าชดใช้ทำลายสัตว์ฯ