โอนจัดสรรงบปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการเลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ เเละความเป็นไปได้ในการเเพร่กระจายโรคปากเเละเท้าเปื่อยสู่สัตว์ป่า

รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS 

รายละเอียดการขออนุมัติ