ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (ชั้น ๔ ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 – 8 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน...