ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2558 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด... ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลด... ใบสมัคร