ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (ชั้น ๔ ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม  – 24 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน...