ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 10 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคบ.

โทร 02 653 4444 ต่อ 4114-5