ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ และตำแหน่งผู้ช่วยปศุสัตว์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์