ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ และจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ และจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์