วิธีประมาณค่าการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 จากข้อมูลการตายในแต่ละวันของฝูงไก่ติดเชื้อในประเทศไทย

วิธีประมาณค่าการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 จากข้อมูลการตายในแต่ละวันของฝูงไก่ติดเชื้อในประเทศไทย