การประมาณการจำนวนประชากรสุนัขในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโดยการจับมาทำเครื่องหมายแล้วจับซ้ำ

การประมาณการจำนวนประชากรสุนัขในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโดยการจับมาทำเครื่องหมายแล้วจับซ้ำ รายละเอียดคลิ๊ก