การสอบสวนการระบาดของโรคอหิวาห์สุกรในพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงราย พ.ศ. 2552

การสอบสวนการระบาดของโรคอหิวาห์สุกรในพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงราย พ.ศ. 2552