สภาพอากาศแปรปรวน หมั่นตรวจสุขภาพสัตว์ปีก

press 8 5 58