ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 23 กรกฎาคม 2558

pig

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

พระที่ 23 กรกฎาคม 2558

 ภาคตะวันตก  68

ภาคตะวันออก  73

ภาคอีสาน  67

ภาคเหนือ  72

ภาคใต้  70

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558  

2,000 บวก/ลบ  66