ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 30 กรกฎาคม 2558

images

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

พระที่ 30 กรกฎาคม 2558

ภาคตะวันตก  68

ภาคตะวันออก  73

ภาคอีสาน  67

ภาคเหนือ  72

ภาคใต้  70

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558  

2,000 บวก/ลบ  66