ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 14 สิงหาคม 2558

หม

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

พระที่ 14 สิงหาคม 2558

ภาคตะวันตก  70

ภาคตะวันออก  75

ภาคอีสาน  70

ภาคเหนือ  75

ภาคใต้  70

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558  

2,100 บวก/ลบ  68