แจ้งยืนยันยอดอัตรากำลังพนักงานราขการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สคบ.

แจ้งยืนยันยอดอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สคบ.