รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาในโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการในโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

โดยให้ข้าราชการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ในโปรแกรม logo01 โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดเป็นรหัวในการเข้าใช้งาน หากพบว่าข้อมูลการศึกษาไม่ถูกต้อง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการที่ไม่มีในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ให้ดำเนินการ

กดดาวน์โหลดที่นี่แล้วกรอกข้อมูลตามตัวอย่าง พร้อมส่งหลักฐานวุฒิการศึกษา รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้ ส่งมายัง e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

หากสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือโทรภายใน 4115