แจ้งยืนยันยอดอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สคบ.

หนังสือแจ้งยืนยันยอดพนักงานราชการที่ได้รับงบประมาณจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560