เกี่ยวกับ สคบ.

ประวัติความเป็นมา

history

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้าง

 

jd

 

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560

 

ภารกิจ

 

 

 

 

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2557

 

 

บทบาทหน้าที่

 

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบ

 

รายนามผู้บริหาร

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

 

 

pp

 

 

 

บุคลากร


boss-2 

          3    

fonm9          10

5tui-1     7

          14   pat

    

 

 

 

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2557