งานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

2560

รายงานการส่งผลการปฏิบัติงานตามแบบ ผส.1 ผส.2 ผส.3.1 - ผส.3.3

Picture1

 

*****************************************************************************************************************************************************

 ชี้แจงการรายงานการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

    -downdisk หนังสือเรียน ปศุสัตว์เขต 1-9 

                  ตัวอย่างการอัพรูปภาพผ่านไลน์                                     downdiskตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานจ้างเหมาฯจากปศุสัตว์เขตผ่านทางไลน์

           1490949701822                      1490957334450

 

  downdiskหนังสือเรียน ปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด     downdiskเอกสาร ผส. 1 , ผส. 2 , ผส. 3.1 - ผส. 3.3 และสมุดตรวจเยี่ยม 

                 news1ไฟล์เอกสาร ผส1 ผส2   รายงานการปฏิบัติงานจ้างเหมาฯ ให้เป็นภาพรวมของจังหวัด

   

             ตัวอย่าง การรายงานที่สมบูรณ์ของปศุสัตว์จังหวัด

                 -   รายงานผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาฯ จังหวัดระยอง

                 -   รายงานผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

             

             ตัวอย่าง การรายงานแบบ ผส.3.1 -ผส.3.3 ที่สมบูรณ์

              news1  ไฟล์เอกสาร ผส3        ผส3.2       ผส3.3    รายงานในกรณีที่มีการเกิดโรคตามการเฝ้าระวัง

            สำหรับแบบรายงาน ผส.1 และ ผส.2 ของเดือนพฤศจิกายน 2559 - มีนาคม  2560 ขอให้ส่งข้อมูลที่เป็น Excel เท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล

            และส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อรวบรวมรายงานรอบ 6 เดือน เสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป 

ส่งรายงานมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์   โทรศัพท์  02 653 4444 ต่อ 4131

แผนที่ปฏิบัติงาน และข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่

 

 

**********************************************************************

2559

Spoc.png

*************************************************************************************************************

 

2557

1 การจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีน
2 การดำเนินงานโครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล (ปศุสัตว์ตำบล) ประจำปี 2557
3 การดำเนินงานโครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล (ปศุสัตว์ตำบล)
4 การดำเนินงานโครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล
5 แบบตัวอย่าง การดำเนินการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบลปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
6 แบบตัวอย่าง การดำเนินการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบลในจังหวัดอุดรธานี
7 แบบตัวอย่าง บันทึกตกลงการจ้าง ปศุสัตว์ตำบล ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านแยง
8 เรื่อง แบบสำรวจความต้องการปศุสัตว์ตำบลของท้องถิ่น
9 การสำรวจความต้องการมอบหมายงานให้ปศุสัตว์ตำบลปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
10 โครงการปศุสัตว์ตำบล
11 แนวทางการดำเนินงานโครงการเจ้าเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล (ปศุสัตว์ตำบล) ในปีงบประมาณ 2555