มาตรการเน้นย้ำการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า (17 มี.ค.60)

Φ หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

Φ หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด

Δ โบว์ชัวร์การตีตราเย็น