สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 27 วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2560
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 26 (ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 25 (ระหว่างวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 24 (ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 25604
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 23 (ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 22 (ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 21 (ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 20 (ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 19 (ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 18 (ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -5 พฤษภาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 17 (ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 16 (ระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 15 (ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 14 (ระหว่างวันที่1-7 เมษายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 13 (ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2560)