สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3พฤศจิกายน 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 42 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 41 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 40 (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 39 วันที่ 23 - 29 กันยายน 2560
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 38 วันที่ 16 - 22 กันยายน 2560
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 37 วันที่ 9-15 กันยายน 2560
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 36 วันที่ 2- 8 กันยายน 2560
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 35 (วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560)
สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 34 วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2560
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 33 (วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 32 (วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 31 (วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560)
สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 30 (วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2560)