สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 34 วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม...